tin trong ngành

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Đại hội chi đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2010 - 2012
Ngày đăng 21/09/2010 | 12:00 AM  | View count: 1565

Ngày 20/9/2010, Chi đoàn cơ quan Sở Nội vụ đã tổ chức Đại hội chi đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2010 - 2012, Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Phùng Văn Thiệp - Phó Giám đốc Sở, Phó Bí thư chi bộ; đồng chí Trần Nguyên Hạnh - Bí thư Đoàn thanh niên khối dân chính Đảng cùng 16 đoàn viên thanh niên tham dự

Ngày 20/9/2010, Chi đoàn cơ quan Sở Nội vụ đã tổ chức Đại hội chi đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2010 - 2012, Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Phùng Văn Thiệp - Phó Giám đốc Sở, Phó Bí thư chi bộ; đồng chí Trần Nguyên Hạnh - Bí thư Đoàn thanh niên khối dân chính Đảng cùng 16 đoàn viên thanh niên tham dự

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2008 -2010, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2010-2012, Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành khoá I. Các đại biểu đã phát biểu ý kiến tham luận của các đồng chí đoàn viên thanh niên đã góp phần làm sáng tỏ, sâu sắc hơn những nội dung của báo cáo, đặc biệt là mục tiêu và nhiệm vụ của Chi đoàn trong giai đoạn 2010 - 2012.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Nguyên Hạnh đã có những phát biểu tâm huyết với Đại hội, vừa đưa ra những ý kiến đóng góp, vừa sẻ chia tâm sự để Chi đoàn hoạt động ngày càng tích cực, sôi nổi hơn.

Đồng chí Phùng Văn Thiệp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã ghi nhận những thành tích, kết quả Chi đoàn Sở Nội vụ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi đoàn đã cùng các phòng ban chuyên môn góp công góp sức để hoàn thành nhiệm vụ của Sở, đồng chí đã đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của Chi đoàn đồng thời khuyến khích cán bộ trẻ tích cực rèn luyện bản thân, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, chủ động phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc năm bắt Kế hoạch đào tạo ở từng lĩnh vực, chủ động học tập đặc biệt là trình độ ngoại ngữ và trình độ tin học, nâng cao kỹ năng, kỹ xảo, chuyên nghiệp phục vụ nền hành chính hiện đại. Đồng thời cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phải sắp xếp công việc, thời gian tham gia vào công việc chung của Chi đôàn.

Đại hội đã tin tưởng bầu ra Ban chấp hành mới gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Đinh Chí Công - Chuyên viên phòng Xây dựng chính quyền, Khối Văn phòng Sở.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Nhân viên Trung tâm Lưu trữ thành phố

3. Đồng chí Trần Thị Minh Phương - Chuyên viên Văn phòng, Khối Văn phòng Sở.

Các đồng chí đoàn viên, thanh niên nhất trí đoàn kết thi đua lập nhiều thành tích, chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội