tin trong ngành

Hội thảo “Hiện trạng và kế hoạch thúc đẩy triển khai ứng dụng chữ ký số”
Ngày đăng 25/10/2010 | 12:00  | View count: 1189

Sáng 22/10/2010, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ - Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề “Hiện trạng và kế hoạch thúc đẩy triển khai ứng dụng chữ ký số” (Hội thảo)

Tới dự Hội thảo có ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Trần Minh Tiến, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CNTT các Cơ quan Đảng; ông Trần Nguyên Bình, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; ông Trần Văn Sơn, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; Lãnh đạo, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin các Bộ, Ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; Lãnh đạo, Đại diện Lãnh đạo công nghệ thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Thông tin và Truyền thông các các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

;

Ông Trần Văn Sơn, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo "Hiện trạng và kế hoạch thúc đẩy triển khai ứng dụng chữ ký số" hướng tới việc nắm bắt và đánh giá lại hiện trạng ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam, đặc biệt thúc đẩy việc ứng dụng và triển khai chữ ký số trong các cơ quan Đảng và Nhà nước với vai trò chữ ký số là nhân tố quan trọng đảm bảo thành công của việc xây dựng Đảng điện tử và Chính phủ điện tử; nâng cao nhận thức về chữ ký số trong việc đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử phục vụ hoạt động của các cơ quan Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là vị trí, vai trò và trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ đối với việc ứng dụng, triển khai chữ ký số, làm cơ sở để các cơ quan Đảng và Nhà nước trong toàn quốc xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng triển khai chữ ký số, phát triển hạ tầng, hoàn thiện hệ thống chính sách.

Các đại biểu dự Hội thảo đã nghe giới thiệu về: hệ thống các văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin, dịch vụ chứng thực chữ ký số; hiện trạng CA cho lĩnh vực công cộng và một số biện pháp thúc đẩy sử dụng chữ ký số tại Việt Nam; hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dụng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; hiện trạng và nhu cầu ứng dụng chữ ký số trong mạng diện rộng các cơ quan Đảng; hiện trạng kế hoạch phát triển hệ thống CA chuyên dùng của Bộ Tài chính; nhu cầu và kế hoạch triển khai chữ ký số tại Văn phòng Chính phủ; nhu cầu và kế hoạch triển khai chữ ký số tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ; nhu cầu ứng dụng chữ ký số tại thành phố Hải Phòng.

Hội thảo cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận và giải đáp các thắc mắc về các vấn đề pháp lý, quy trình thủ tục, công nghệ và kinh nghiệm triển khai nhằm thúc đẩy hơn nữa việc phát triển ứng dụng chữ ký số ở Việt Nam.

Nguồn:http://moha.gov.vn