tin trong ngành

Công văn số 1146/SNV-VP ngày 17/8/2010 của Sở Nội vụ Hà Nội
Ngày đăng 03/12/2010 | 12:00 AM  | View count: 1885

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2010 ngành Nội vụ thành phố Hà Nội

Ngày 17/8/2010 Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 1146/SNV-VP về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2010 ngành Nội vụ thành phố Hà Nội, gửi tới Văn phòng (phòng Tổ chức cán bộ) các sở ngành và đơn vị trực thuộc thành phố; phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã; phòng Hành chính - Tổ chức các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố.

Chi tiết nội dung Công văn 1146/SNV-VP xem tại văn bản đính kèm