tin trong ngành

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và địa điểm, thời gian thi tuyển công chức năm 2010
Ngày đăng 29/12/2010 | 12:00 AM  | View count: 2448

Thực hiện Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính và công chức làm Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường năm 2010; Sở Nội vụ đã có Thông báo số 1947/TB-HĐTD ngày 22/12/2010 về việc kiểm tra hồ sơ thí sinh dự thi. Sau khi kiểm tra, chỉnh sửa theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, sở Nội vụ đã tổng hợp danh sách thí sinh dự tuyển công chức tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã.

Hội đồng tuyển dụng công chức Thông báo về danh sách và thời gian, địa điểm thi (có thay đổi địa điểm thi đối với thí sinh dự thi ngạch cán sự tại quận, huyện, thị xã) như sau:

* Về danh sách dự thi: Sở Nội vụ đăng tải toàn bộ danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thuộc từng đơn vị và thời gian, địa điểm thi trên website của Sở Nội vụ Hà Nội (http://sonoivu.hanoi.gov.vn) để mọi người được biết và thực hiện;

Các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm rà soát và chịu trách nhiệm về danh sách thí sinh dự tuyển, tổng hợp những điều chỉnh cần thiết báo cáo về Hội đồng tuyển dụng (thông qua địa chỉ thư điện tử: chiensnv@ymail.com để tổng hợp và điều chỉnh phù hợp).

Thời gian gửi báo cáo: Chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2010.

* Về địa điểm thi:

- Thí sinh dự thi ngạch chuyên viên, cán sự tại các quận, huyện, thị xã dự thi tại trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội – Gần cầu vượt Mai Dịch);

- Thí sinh dự thi ngạch chuyên viên, cán sự tại các sở, ban, ngành dự thi tại trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (220 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội);

- Thí sinh dự thi ngạch chuyên viên, cán sự làm công tác Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường dự thi tại trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội (Phố Dương Quảng Hàm, quận Cầu Giấy, Hà Nội);

* Thời gian: Thí sinh dự thi có mặt tại các địa điểm trên từ 8 giờ ngày 07 tháng 01 năm 2011 để dự khai mạc và biết thông tin chi tiết về kỳ thi tuyển.

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã chính thức Thông báo tới các thí sinh được biết và thực hiện.