tin trong ngành

Công văn số 1390/SNV-ĐTBD ngày 23/8/2011 về việc cử viên chức dự thi nâng ngạch NCV chính, kỹ sư chính năm 2011
Ngày đăng 24/08/2011 | 12:00 AM  | View count: 1538

 

Thực hiện công văn số 6843/UBND-NC ngày 17/8/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính năm 2011 và công văn số 1181/BKHCN-TCCB ngày 03/8/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch Nghiên cứu viên chính, Kỹ sư chính năm 2011, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát danh sách viên chức đang xếp lương ở ngạch nghiên cứu viên, kỹ sư làm việc trong các cơ quan, đơn vị có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ dự thi theo quy định tại công văn số 1181/BKHCN-TCCB ngày 03/8/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nội dung chi tiết xem văn bản kèm theo