tin trong ngành

Công văn số 1534/SNV-CCVTLT của Sở Nội vụ Hà Nội về việc tham gia góp ý Dự thảo quy chế (mẫu) về công tác văn thư, lưu trữ
Ngày đăng 19/07/2013 | 12:00  | View count: 1236

Ngày 18/7/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban Công văn số 1534/SNV-CCVTLT gửi các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; UBND  các quận, huyện, thị xã; các Tổng công ty thuộc Thành phố về việc tham gia góp ý Dự thảo quy chế (mẫu) về công tác văn thư, lưu trữ

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 15/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013, Sở Nội vụ xây dựng Dự thảo Quy chế (mẫu) về công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội. (Dự thảo tại mục văn bản đính kèm)

Đề nghi cơ quan, đơn vị tham gia góp ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ, địa chỉ: Số 20 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội) hoặc qua hòm thư điện tử: dieuloan12.1979@gmail.com trước ngày 25/07/2013 để tổng hợp, báo cáo UBDN Thành phố.