tin trong ngành

Chi cục Văn thư Lưu trữ tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2013
Ngày đăng 17/06/2013 | 12:00 AM  | View count: 1562

Ngày 31/5/2013, Sở Nội Hà Nội ban hành Công văn số 1142/SNV-CCVTLT về việc tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Thực hiện kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 15/01/2013, Sở nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ cho công chức viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn Thành phố như sau:

Nội dung:

1. Triển khai các văn kiện mới về công tác văn thư, lưu trữ:

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 về Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật lưu trữ; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

2. Hướng dẫn nghiệp vụ:

- Lập danh mục hồ sơ hiện hành;

- Quản lý văn bản đi, đến;

- Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử;

- Hướng dẫn lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan;

- Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu giấy.

Thành phần:

- Chánh văn phòng( Phó văn phòng), Trưởng( Phó phòng) hành chính, công chức, viên chức văn thư, lưu trữ các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị, Tổng công ty, các Hội thuộc Thành phố; Trưởng phòng(Phó phòng) hành chính tổng hợp, công chức phòng hành chính Ban Thi đua, Ban Tôn giáo;

- Công chức, viên chức Chi cục Văn thư – Lưu trữ.

(Nếu cơ quan có nhu cầu cử thêm công chức chuyên trách làm công tác văn thư, lưu trữ đi tập huấn xin liên hệ trước với phòng QLVTLT: Đ/c Đoàn Thị Giang

ĐT: 0437736750 ( Máy lẻ 304); ĐTDĐ: 0985190088

Email: giangdoan1985@yahoo.com)

Thời gian: 8h00 ngày 19 tháng 6 năm 2013 ( Thứ tư)

Địa điểm: Hội trường phòng 306 tầng 3, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Số 20 Huỳnh Thúc Kháng- Đống Đa- Hà Nội.