tin trong ngành

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức triển khai hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn
Ngày đăng 21/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 1296

Thực hiện Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch tổ chức đào tạo thí điểm 500 công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 -2014 của thành phố Hà Nội;

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức họp triển khai Hướng dẫn tổ chức tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2014 của thành phố Hà Nội.

1.Thành phần:

* Sở Nội vụ Hà Nội:

- Các Phó giám đốc Sở Nội vụ phụ trách lĩnh vực: Đào tạo, tuyển dụng và xây dựng chính quyền;

- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng;

- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền;

- Lãnh đạo các phòng: Quản lý sở, ngành; Thanh tra; Pháp chế; Cải cách hành chính.

* Phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã:

- Trưởng phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã.

2. Thời gian: 8 giờ 30 ngày 24/01/2013 (Thứ Năm )

3. Địa điểm: Hội trường Chi cục Văn thư Lưu trữ, số 20 phố Huỳnh Thúc Kháng – Quận Đống Đa.