tin trong ngành

Giấy mời Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả kiểm tra chéo công tác tác văn thư, lưu trữ năm 2012 và triển khai Kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ năm 2013
Ngày đăng 22/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 1448

    Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về công tác văn thư, lưu trữ năm 2012; Sở Nội vụ tổ chức hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 và triển khai Kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ năm 2013.

I. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ:

1. Mời đại diện: Lãnh đạo Cục, Phòng nghiệp vụ Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước

2. Mời đại diện Lãnh đạo UBND Thành phố, Lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố

3. Sở Nội vụ:

+ Lãnh đạo Sở Nội vụ;

+ Trưởng phòng (phó phòng, ban) thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng (phó phòng) hành chính Ban thi đua – Khen thưởng, Ban Tôn giáo,

+ Công chức, viên chức Chi cục Văn thư - lưu trữ.

4. Các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố: Chánh Văn phòng (Phó Văn phòng), Trưởng phòng ( Phó phòng) hành chính.

5. UBND các quận, huyện, thị xã:

+ Trưởng phòng (Phó phòng) Nội vụ các quận, huyện, thị xã;

+ Chánh Văn phòng (Phó Văn phòng) HĐND và UBND các quận, huyện, thị xã;

6. Các Tổng Công ty thuộc Thành phố: Chánh Văn phòng (PVP) hoặc Trưởng phòng (Phó phòng) hành chính.

7. Đài phát thanh & truyền hình Hà Nội; Báo Hà Nội mới; Báo kinh tế đô thị Hà Nội

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: 29 tháng 01 năm 2013 (thứ ba)

Địa điểm: Hội trường tầng 03, Chi cục Văn Thư – Lưu trữ, số 20 phố Huỳnh Thúc Kháng – quận Đống Đa – Hà Nội.

Trân trọng kính mới các đồng chí tới dự đúng thời gian và địa điểm trên.