tin trong ngành

Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức đàn giới năm 2013
Ngày đăng 13/03/2013 | 12:00 AM  | View count: 1404

Thành hội Phật giáo Hà Nội đã gửi văn bản đăng ký tổ chức đàn giới năm 2013 để phong phẩm Tỷ khiêu, Sa di cho 115 vị Tăng, Ni, thời gian từ ngày 31/3/2013 đến ngày 06/4/2013 tại Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố chấp thuận để Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức đàn giới năm 2013 từ ngày 31/3/2013 đến ngày 06/4/2013 tại Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội theo đúng nội dung, chương trình đã đăng ký. Đồng thời công nhận 115 vị Tăng, Ni là thành viên Thành hội Phật giáo Hà Nội có đủ điều kiện để được phong giới phảm Tỷ khiêu, Sa di.

UBND Thành phố cũng giao UBND huyện Thường Tín chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan (Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, Sở Y tế…) có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, trật tự giao thông, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường và các điều kiện khác liên quan.