tin trong ngành

Rà soát lại đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp đối với cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Ngày đăng 27/02/2013 | 12:00 AM  | View count: 1374

Ngày 25/02/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 329/SNV-CTTN&QLH về việc Rà soát lại đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp đối với cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến gửi UBND các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thường Tín, Ứng Hòa.

Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thường Tín, Ứng Hòa rà soát lại toàn bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp và đặc biệt các trường hợp theo danh sách gửi kèm, đối chiếu với danh sách đối tượng đã được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 104/1999/QĐ-TTg do huyện lưu giữ; báo cáo Hội đồng thẩm định (qua Sở Nội vụ) bằng văn bản, thời gian chậm nhất trước ngày 10/3/2012, nội dung cần làm rõ từng trường hợp có trùng hay không trùng đối tượng đã được hưởng trợ cấp.

Sở Nội vụ cũng yêu cầu UBND các huyện cần phân tích nguyên nhân, kiểm điểm quá trình tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, xác nhận và tổng hợp hồ sơ; nghiêm túc rút kinh nghiệm để triển khai các đợt tiếp theo được hiệu quả, chính xác./.