tin trong ngành

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 ngành Nội vụ thành phố Hà Nội
Ngày đăng 12/07/2012 | 12:00 AM  | View count: 1337

Thực hiện Chương trình công tác năm 2012 của ngành Nội vụ, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012.

Thời gian và địa điểm xem chi tiết văn bản kèm theo