tin trong ngành

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2012 của UBND Thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 08/05/2012 | 12:00 AM  | View count: 1515

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội về công tác Văn thư, lưu trữ năm 2012. Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm.

Thành phần dự Hội nghị:

- Sở Nội vụ:

+ Lãnh đạo Sở;

+ Trưởng phòng (Phó phòng) và tương đương thuộc Sở; Trưởng phòng (Phó phòng) Hành chính Ban Thi đua – Khen thưởng, Ban Tôn giáo

+ Công chức, viên chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố: Chánh Văn phòng (Phó Văn phòng), Trưởng phòng Hành chính

- UBND các quận, huyện, thị xã:

+ Trưởng phòng (Phó trưởng phòng) Nội vụ;

+ Chánh Văn phòng (Phó Văn phòng) HĐND và UBND;

- Các Tổng Công ty TNHH Một thành viên thuộc Thành phố:

+ Chánh Văn phòng (Phó Văn phòng) hoặc Trưởng phòng Hành chính.

Thời gian: 8h ngày 11/5/2012 (Thứ 6)

Địa điểm: Chi cục Văn thư – Lưu trữ, số 20 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội