tin trong ngành

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ thường xuyên

Ngày đăng 20/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 1769
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 15/01/2013 của UBND Thành phố về công tác Văn thư, lưu trữ năm 2013;

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Ngày đăng 15/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 34037
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 15/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013. Sở Nội vụ thành phố Hà Nội báo cáo tình hình thực hiện công tác văn thư,...

Thông báo tổ chức ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành nội vụ dành cho thí sinh dự tuyển vào các chỉ tiêu thuộc phòng Nội vụ quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 15/08/2013 | 12:00 AM  | View count: 1297
Thực hiện Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND Thành phố giao chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2013, Thông báo số 1708/HĐTDCC ngày 12/8/2013 của Hội đồng Tuyển...

Công văn số 1534/SNV-CCVTLT của Sở Nội vụ Hà Nội về việc tham gia góp ý Dự thảo quy chế (mẫu) về công tác văn thư, lưu trữ

Ngày đăng 19/07/2013 | 12:00 AM  | View count: 1612
Ngày 18/7/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban Công văn số 1534/SNV-CCVTLT gửi các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; UBND  các quận, huyện, thị xã; các Tổng công ty thuộc Thành phố...

Chi cục Văn thư Lưu trữ tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Ngày đăng 17/06/2013 | 12:00 AM  | View count: 1408
Ngày 31/5/2013, Sở Nội Hà Nội ban hành Công văn số 1142/SNV-CCVTLT về việc tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Ngày đăng 13/03/2013 | 12:00 AM  | View count: 1253
Nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố về vai trò, tầm quan trong của công tác văn thư, lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ đồng thời tạo bước chuyển biến,...

Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức đàn giới năm 2013

Ngày đăng 13/03/2013 | 12:00 AM  | View count: 1185
Thành hội Phật giáo Hà Nội đã gửi văn bản đăng ký tổ chức đàn giới năm 2013 để phong phẩm Tỷ khiêu, Sa di cho 115 vị Tăng, Ni, thời gian từ ngày 31/3/2013 đến ngày 06/4/2013 tại Hội Xá, xã Thắng...

Rà soát lại đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp đối với cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Ngày đăng 27/02/2013 | 12:00 AM  | View count: 1231
Ngày 25/02/2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 329/SNV-CTTN&QLH về việc Rà soát lại đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp đối với cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến gửi UBND...

Giải quyết chế độ đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch các hội có tính chất đặc thù

Ngày đăng 21/02/2013 | 12:00 AM  | View count: 1329
Ngày 07/02/2013, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 916/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch các hội có...

Giấy mời Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả kiểm tra chéo công tác tác văn thư, lưu trữ năm 2012 và triển khai Kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Ngày đăng 22/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 1299
    Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về công tác văn thư, lưu trữ năm 2012; Sở Nội vụ tổ chức hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả kiểm tra chéo công tác...