tin trong ngành

Giải quyết chế độ đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch các hội có tính chất đặc thù

Ngày đăng 21/02/2013 | 12:00 AM  | View count: 1507
Ngày 07/02/2013, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 916/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch các hội có...

Giấy mời Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả kiểm tra chéo công tác tác văn thư, lưu trữ năm 2012 và triển khai Kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Ngày đăng 22/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 1449
    Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về công tác văn thư, lưu trữ năm 2012; Sở Nội vụ tổ chức hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả kiểm tra chéo công tác...

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức triển khai hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn

Ngày đăng 21/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 1296
Thực hiện Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch tổ chức đào tạo thí điểm 500 công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013...

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghỉ tổng kết công tác ngành Nội vụ và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013

Ngày đăng 17/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 1340
Sáng 17/1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP dự và phát...

Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính

Ngày đăng 15/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 1592
Ngày 08 tháng 01 năm 2013, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 73/BNV-CCVC về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính

Công văn số 101/SNV-ĐTBDTD về việc lập danh sách và hoàn thiện nộp hồ sơ viên chức dự thi nâng ngạch từ ngạch lưu trữ viên lên ngạch lưu trữ viên chính năm 2011

Ngày đăng 15/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 1306
Ngày 14/01/2013, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội nhận được Công văn số 73/BNV-CCVC ngày 08/01/2013 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ lưu trữ viên lên lưu trữ viên chính năm 2011. Sở...

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác nội vụ, kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Thành phố

Ngày đăng 14/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 1302
Ngày 17/01/2013 (thứ năm), Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác nội vụ, kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Thành phố và quán triệt Chỉ...

Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn lập kế hoạch đào tạo sau đại học đến năm 2020 đối với CC, VC

Ngày đăng 17/12/2012 | 12:00 AM  | View count: 1398
Ngày 14/12/2012, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2440/SNV-ĐTBDTD về việc lập kế hoạch đào tạo sau đại học đến năm 2020 đối với CC, VC (Có biểu mẫu kèm theo).

Sở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn xây dựng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2013 khối quận, huyện, thị xã.

Ngày đăng 17/12/2012 | 12:00 AM  | View count: 1313
Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thực hiện biên chế hành chính năm 2013 của thành phố Hà Nội và thực hiện Văn bản số 2425/SNV-ĐTBDTD ngày 12/12/2012 của Sở Nội vụ hướng dẫn đăng ký chỉ...

Hướng dẫn xử lý kỷ luật cán bộ quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 13/12/2012 | 12:00 AM  | View count: 1572
Ngày 12/12/2012, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2416/SNV-XDCQ về việc xử lý kỷ luật cán bộ quận, huyện, thị xã.