tin trong ngành

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 117/KH-UBND của UBND TP về chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong

Ngày đăng 29/11/2012 | 12:00 AM  | View count: 1251
Ngày 28/11/2012, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2308/SNV-CTTN&QLH về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch 117/KH-UBND của UBND  TP về chế độ trợ cấp   đối với thanh niên xung...

Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2012

Ngày đăng 28/11/2012 | 12:00 AM  | View count: 6391
Ngày 28/11/2012, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2305/SNV-VP về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2012.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2012

Ngày đăng 22/08/2012 | 12:00 AM  | View count: 1694
Thực hiện Kế hoạch 61/KH-UBND ngày 19/4/2012, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu...

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 ngành Nội vụ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/07/2012 | 12:00 AM  | View count: 1089
Thực hiện Chương trình công tác năm 2012 của ngành Nội vụ, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm...

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2012 của UBND Thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 08/05/2012 | 12:00 AM  | View count: 1344
Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội về công tác Văn thư, lưu trữ năm 2012. Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm từ nay...

Hướng dẫn xác định các trường hợp là công chức theo quy định của luật Cán bộ công chức năm 2008

Ngày đăng 21/09/2011 | 12:00 AM  | View count: 1327
Ngày 14/9/2011, UBND Thành phố ban hành công văn số 7828/UBND-SNV về việc ";hướng dẫn xác định các trường hợp là công chức theo quy định của luật Cán bộ công chức năm 2008";. trong đó, các Sở, cơ...

Công văn 379.HDBC của Hội đồng bầu cử ngày 6/5/2011

Ngày đăng 10/05/2011 | 12:00 AM  | View count: 1267
Hội đồng bầu cử hướng dẫn về việc xác định phiếu gạch tên người ứng cử. Chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và địa điểm, thời gian thi tuyển công chức năm 2010

Ngày đăng 29/12/2010 | 12:00 AM  | View count: 2066
Thực hiện Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính và công chức làm Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường...

Hướng dẫn tổ chức, thực hiện chi tiết công tác tuyển dụng công chức năm 2010

Ngày đăng 23/12/2010 | 12:00 AM  | View count: 1412
Thực hiện Quyết định số 5391/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các quận, huyện, thị xã thuộc...