Tin tức sự kiện

Thông báo tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid - 19

Ngày đăng 05/05/2021 | 02:14 PM  | View count: 2428
Ngày 05/5/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thàng phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1171/TB-HĐTT về việc tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid - 19.

Triển khai Kế hoạch Kiểm tra công tác CCHC năm 2021

Ngày đăng 04/05/2021 | 08:50 AM  | View count: 301
Ngày 12/4/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 960/SNV-CCHC về việc triển khai Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND Thành phố về Kiểm tra công tác CCHC năm 2021.

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 29/04/2021 | 05:17 PM  | View count: 3643
Ngày 28/4/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 1119/TB-HĐTT về báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020.

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính Thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 29/04/2021 | 04:40 PM  | View count: 1415
Ngày 29/4/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính ban hành Thông báo số 1133/T-HĐTNN về việc thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng...

Thông báo kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 trên máy tính, kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 20/04/2021 | 10:57 PM  | View count: 4579
Ngày 20/4/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1042/SNV-HĐTT về việc thông báo kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 trên máy tính kỳ thi tuyển công chức năm 2020.

Thông báo ca thi, phòng thi, số báo sanh và lịch thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 08/04/2021 | 11:10 AM  | View count: 6737
Ngày 07/4/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 890/TB-HĐTT về ca thi, phòng thi, số báo sanh và lịch thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Thông báo thu lệ phí nâng ngạch công chức hành chính năm 2020

Ngày đăng 05/04/2021 | 09:47 PM  | View count: 1306
Ngày 05/4/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 861/TB-SNV về việc thu lệ phí nâng ngạch công chức hành chính năm 2020.

Góp ý Dự thảo Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2025

Ngày đăng 02/04/2021 | 10:01 PM  | View count: 638
Ngày 02/4/2021, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 845/SNV-CCHC về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

Phê duyệt danh mục nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Thành phổ Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 02/04/2021 | 02:48 PM  | View count: 6692
Ngày 01/4/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2130/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt danh mục nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức...

Thông báo Danh sách công chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2020

Ngày đăng 31/03/2021 | 06:39 PM  | View count: 1693
Ngày 20/3/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính ban hành Thông báo số 790/TB - HĐTNN về danh sách công chức đủ điều kiện và không đủ...