Tin tức sự kiện

Thông báo kết quả sát hạch giáo viên mầm non, tiểu học dự xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II năm 2020

Ngày đăng 07/07/2020 | 10:10 AM  | View count: 731
Ngày 06/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 21/TB-HĐXTH về kết quả sát hạch giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành...

Thông báo danh sách giáo viên mầm non, tiểu học không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia sát hạch trong xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II

Ngày đăng 03/07/2020 | 05:20 PM  | View count: 1396
Ngày 03/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 20/TB-HĐXTH về danh sách giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà...

Thông báo kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên tiểu học năm 2020

Ngày đăng 03/07/2020 | 05:15 PM  | View count: 851
Ngày 03/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 19/TB-HĐXTH về kết quả Thông báo kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề...

Khai mạc Hội nghị Tập huấn công tác Cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 11:18 AM  | View count: 385
Nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác CCHC cho công chức ngành nội vụ và công chức theo dõi, tham mưu về CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội,...

Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 04:20 AM  | View count: 6350
Ngày 01/7/2020, Hội đồng thăng hạng giáo viên lên hạng III ban hành Thông báo số 08/TB-HĐXTH về Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối...

Thông báo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hang CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên THCS làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 03:48 AM  | View count: 3307
Ngày 01/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 16/TB-HĐXTH về kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hang chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II...

Hướng dẫn nội dung ôn tập và xây dựng đáp án chấm điểm sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 11:53 AM  | View count: 3200
Ngày 29/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 1780/HD-BCĐ về nội dung ôn tập và xây dựng đáp án chấm điểm sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc...

Niêm yết danh sách, ca thi, số báo danh dự sát hạch kỳ xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II

Ngày đăng 29/06/2020 | 09:06 AM  | View count: 1375
UBND quận, huyện, thị xã thực hiện lịch tổ chức thăng hạng từ III lên II đối với giáo viên mầm non, tiểu học tại Thông báo số...

Thông báo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học

Ngày đăng 19/06/2020 | 02:25 AM  | View count: 3179
Ngày 18/6/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 15/TB-HĐXTH về việc Thông báo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III...

Thông báo điều chỉnh Lịch tổ chức sát hạch xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã từ hạng III lên hạng II

Ngày đăng 17/06/2020 | 05:41 PM  | View count: 2093
Ngày 17/6/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 14/TB-HĐXTH về việc điều chỉnh Lịch tổ chức sát hạch xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học các cơ sở giáo...