Tin tức sự kiện

Thông báo nhận quyết định tuyển công chức

Ngày đăng 24/12/2021 | 03:01 AM  | View count: 3450
Ngày 24/12/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 3828/TB-SNV về việc nhận nhận quyết định tuyển công chức.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của UBND các quận, huyện, thị xã.

Ngày đăng 03/12/2021 | 11:13 AM  | View count: 762
Ngày 02/12, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3578/SNV-CCHC về về việc Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của UBND các quận, huyện, thị xã.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở và cơ quan tương đương Sở

Ngày đăng 03/12/2021 | 08:55 AM  | View count: 539
Ngày 02/12, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3579/SNV-CCHC về về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở và cơ quan tương đương Sở.

Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2020

Ngày đăng 30/11/2021 | 10:24 PM  | View count: 3768
Ngày 30/11/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 3549/TB-HĐTT về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2020

Thành phố Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày đăng 27/11/2021 | 12:02 PM  | View count: 531
Ngày 27/7/2021, Ban chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông báo điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch để xác định người có điểm thi tuyển vòng 2 bằng nhau trúng tuyển trong thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 18/11/2021 | 11:29 AM  | View count: 4168
Ngày 18/11/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 3400/TB-HĐTT điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch để xác định người có...

Thông báo kết quả các môn thi của kỳ thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 30/10/2021 | 10:30 AM  | View count: 2462
Ngày 29/10/2021, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Thông báo số 3163/TB-HĐTTH về việc thông báo kết quả các môn thi của kỳ thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính...

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 26/10/2021 | 06:24 AM  | View count: 8757
Ngày 26/10/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 3106/TB-HĐTT về điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2020.

Xử lý vi phạm Nội quy, Quy chế thi đối với thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 25/10/2021 | 04:45 PM  | View count: 2747
Ngày 25/10/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2020 ban hành Quyết định số 5943/QĐ-HĐTT về việc xử lý vi phạm Nội quy, Quy chế thi đối với thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2020.

Kế hoạch tổ chức coi thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2020

Ngày đăng 20/10/2021 | 06:09 PM  | View count: 3012
Ngày 20/10/2021, Hội đồng thi công chức năm 2020 ban hành Kế hoạch số 3039/KH-HĐTT về việc tổ chức coi thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2020