Tin tức sự kiện

Thông báo triệu tập học viên Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội - Khóa 3, năm 2018
Ngày đăng 28/07/2018 | 10:44  | View count: 2371

Thực hiện Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội - Khóa 3 năm 2018; Sở Nội vụ thông báo tới UBND quận, huyện, thị xã và các học viên được triệu tập khóa 3 năm 2018 một số thông tin khóa học như sau:

  • K hai giảng vào 8h30, thứ Sáu ngày 03/8/2018, tại Hội trường 300 - Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an thành phố Hà Nội, số 9 Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (đằng sau Metro Hà Đông).

Căn cứ kế hoạch học tập, đề nghị Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã bố trí người tiếp nhận bàn giao công việc, đảm bảo cho các học viên tham dự lớp bồi dưỡng theo đúng yêu cầu.

Đề nghị các học viên tập trung lúc 8h00 tại Hội trường 300 để làm các thủ tục nhập học theo quy định.

Danh sách học viên khóa 3 

Quyết định 3792/QĐ-UBND của UBND Thành phố