Tin tức sự kiện

Khảo sát thực hiện Đề án “Rà soát, đánh giá chương trình tài liệu bồi dưỡng cấp sở, cấp huyện” của Học viện Hành chính Quốc gia
Ngày đăng 31/08/2018 | 03:55  | View count: 1274

Ngày 30/8/2018, Sở Nội vu Hà Nội ban hành văn bản số 1932/SNV-CCVC về việc khảo sát thực hiện Đề án “Rà soát, đánh giá chương trình tài liệu bồi dưỡng cấp sở, cấp huyện” của Học viện Hành chính Quốc gia.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thực hiện “Đề án rà soát, đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp huyện”, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khảo sát rà soát, đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện trong năm 2018.

Để hỗ trợ Học viện Hành chính Quốc gia khảo sát và thu thập ý kiến của cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ đề nghị mỗi sở, cơ quan tương đương sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã:

- Mời 02 lãnh đạo cấp sở, cấp huyện (từ chức danh Phó Giám đốc sở, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã trở lên), mỗi lãnh đạo tham gia trả lời 01 phiếu khảo sát;

- Cử công chức chuyển trực tiếp các phiếu khảo sát với thông tin trả lời đầy đủ về Sở Nội vụ, số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chậm nhất vào ngày 07/9/2018 (qua phòng Công chức, viên chức) để tổng hợp, gửi Học viện Hành chính Quốc gia báo cáo Bộ Nội vụ.

Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.   

Tải Phiếu khảo sát cấp sở

Tải Phiếu khảo sát cấp huyện

Tải Công văn 1932/SNV-CCVC