Tin tức sự kiện

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm việc với Sở Nội vụ
Ngày đăng 06/09/2018 | 05:22  | View count: 1625

Sáng 6/9/2018, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì làm việc với Sở Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 4 tháng cuối năm và giai đoạn tới. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết, trong 8 tháng đầu năm, Sở đã tập trung tham mưu, triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình, công tác đề ra. Nổi bật là, công tác CCHC tiếp tục được xác định là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đơn giản hóa TTHC, cắt giảm các thủ tục, giảm thời gian và chi phí giải quyết TTHC tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức… gắn với hực hiện hiệu quả chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”. Nhờ đó, các chỉ số PCI, CCHC của Thành phố đều có sự thăng tiến (chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2016, cao nhất từ trước tới nay; Chỉ số CCHC của thành phố tiếp tục xếp thứ hạng cao, đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2016). 
 
Kỷ cương, kỷ luật hành chính, Quy tắc ứng xử được quán triệt, siết chặt; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan đơn vị. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành phố, các đoàn kiểm tra công vụ do Sở Nội vụ chủ trì đã kịp thời chấn chỉnh lề lối làm việc của các cơ quan đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC và cơ quan hành chính nhà nước; xử lý kịp thời, nghiêm khắc, có tính chất răn đe đối với hành vi vi phạm kỷ cương hành chính của một số công chức được dư luận đồng tình ủng hộ. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cũng được triển khai tốt. Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng có nhiều sáng kiến, đổi mới…
 
Trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, Sở đã tham mưu trình UBND TP chỉ đạo thống nhất nguyên tắc quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp TP; tham mưu trình UBND TP phê duyệt xong Đề án vị trí việc làm trong toàn bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực phù hợp với thực tiễn gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong tinh giản biên chế, tính đến tháng 8, Sở đã tham mưu trình UBND TP phê duyệt 12 đợt tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ với tổng số 695 người, tổng kinh phí là 63,553 tỷ đồng.
 
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương duy nhất chưa sử dụng hết quỹ biên chế được giao. Tính đến 1/7/2018, Hà Nội còn thiếu tới 22.044 CC, VC cấp xã so với tổng biên chế được giao (trong đó thiếu 856 công chức, 19.953 viên chức và 1.235 công chức cấp xã), trong khi 3 năm qua Thành phố yêu cầu không tuyển dụng mới, do vậy, nhiều cơ quan, đơn vị hiện gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là đối với cấp xã.
 
Chính vì thế, Sở Nội vụ kiến nghị thành phố cho phép thực hiện tuyển dụng CC, VC trong chỉ tiêu biên chế đã được cơ quan có thẩm quyền giao (vẫn đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu 10% đến năm 2021) để nâng cao chất lượng đội ngũ đầu vào. Đồng thời, cho thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức đối với lớp công chức nguồn để bổ sung nguồn công chức cho xã, phường, thị trấn còn thiếu. 
 
Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng đề nghị đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Trung ương sớm cho phép Hà Nội thực hiện cơ chế đặc thù, điều chỉnh tăng thu nhập đối với CB, CC, VC so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ lên tối đa 1,8 lần, nhằm đảm bảo tương xứng với năng suất lao động... 
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà ngành Nội vụ Thành phố đạt được trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Qua sơ kết giữa nhiệm kỳ, đặc biệt là tổng kết 10 năm mở rộng địa giới hành chính, một trong những kết quả nổi bật chính là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.
 
Bí thư Thành ủy cho rằng, trong những năm qua, Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt đối với công tác CCHC. Kết quả nổi bật nhất là Hà Nội dẫn đầu cả nước về ứng dụng dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cho rằng vẫn chưa thể bằng lòng với kết quả này (hiện tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn Thành phố mới đạt trên 28%). Cho rằng Sở Nội vụ là một trong những cơ quan nòng cốt của Thành phố trong lĩnh vực này, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu Sở cần tham mưu để làm tốt hơn nữa, với mục tiêu cuối cùng là mỗi CC, VC phải xác định phục vụ tốt người dân chính là lý do tồn tại của chính mình.
 
Về nhiệm vụ của công tác Nội vụ Thành phố, trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Sở Nội vụ phải có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra. Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố trong triển khai nhiệm vụ, nhất là làm tốt công tác xây dựng đảng, đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh CCHC, kỷ luật công vụ và thực hiện quy tắc ứng xử…
 
“Đặc biệt, phải tăng cường thêm các cuộc kiểm tra công vụ đột xuất. Thực tế vẫn còn tồn tại những trường hợp cán bộ CC, VC có nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ. Từng cơ quan, đơn vị cũng phải đánh giá lại xem trong ngành mình có những lĩnh vực nào dễ xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu để tăng cường kiểm tra, có giải pháp ngăn chặn”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nói.
 
Riêng về công tác tuyển dụng CC, VC cho các cơ quan đơn vị, xã phường còn thiếu, người đứng đầu Đảng bộ Thành phố cho biết, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp, đồng ý về chủ trương là sẽ sớm tổ chức thi tuyển CC, VC, tuy vậy cần phải rà soát, đánh giá lại thật kỹ lưỡng. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nêu rõ, Thành phố không thiếu chỉ tiêu CC, VC nhưng khi tổ chức thi tuyển thì phải tính đến đội ngũ cán bộ đang có, phải đảm bảo thi tuyển đúng quy định và phải thực sự tuyển dụng những người đáp ứng được nhiệm vụ, công việc.
Theo HNP