Tin tức sự kiện

Thông báo lịch thi nâng ngach công chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên
Ngày đăng 20/02/2019 | 09:22  | View count: 8501

Ngày 19/02/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính ban hành Thông báo số 323/TB-HĐTNGCCHC về lịch thi nâng ngach công chức hành chính từ ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên.

Thực hiện Quyết định số 6335/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018, ngày 14/02/2019, Sở Nội vụ - Thường trực Hội đồng thi đã tổ chức hướng dẫn ôn tập, phổ biến phương thức làm bài trực tuyến trên máy vi tính. Theo Lịch tại Thông báo số 131/TB- HĐ TNGCCHC ngày 18/01/2019, dự kiến tổ chức kỳ thi vào ngày 25/02/2019.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho công chức có thời gian ôn tập kỹ lưỡng, đạt kết quả tốt, Hội đồng thi thông báo chuyển thời gian tập trung học tập nội quy, quy chế thi và tổ chức thi sang tháng 3 năm 2019. Hội đồng sẽ thông báo lịch thi cụ thể sau.

Đề nghị các cơ quan liên quan tạo điều kiện để công chức chuẩn bị tốt cho kỳ thi và thông báo đến công chức để biết và thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, tập hợp gửi Thường trực Hội đồng (Sở Nội vụ), số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại liên hệ: 0243.933.51.76) tổng hợp chung, xem xét, giải quyết./.