Tin tức sự kiện

Thông báo lịch thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018
Ngày đăng 05/04/2019 | 05:15  | View count: 5933

Ngày 5/4, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính ban hành Thông báo số 698/TB-HĐ TNGCCHC về việc thông báo Lịch thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018.

Thực hiện các quyết định của UBND Thành phố: Quyết định số 6335/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 ban hành Kế hoạch thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018, Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 Phê duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi nâng ngạch,

Sở Nội vụ- Thường trực Hội đồng thi thông báo về kỳ thi nâng ngạch công chức, từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, như sau:

1. Danh sách công chức đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch:

a) Danh sách đủ điều kiện: 401 công chức

Theo Phụ lục tại Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND Thành phố.

b) Danh sách không đủ điều kiện: 31 công chức

Theo Phụ lục số 02 tại Tờ trình số 568/TTr-SNV ngày 21/3/2019 của Sở Nội vụ gửi UBND Thành phố.

Các Danh sách trên đính kèm Thông báo này.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi:

a) Lịch thi:

- Thí sinh tập trung tại Hội trường tầng 5, dự Khai mạc, học tập Nội quy, Quy chế thi: 15h00 ngày 22/4/2019, Thứ Hai (thí sinh có mặt từ 13h00 để làm thủ tục nộp bổ sung lệ phí dự thi).

- Thí sinh làm bài thi nâng ngạch tại các phòng thi theo sơ đồ niêm yết tại địa điểm thi: ngày 23/4/2019, Thứ Ba

+ Từ 7h30 đến 11h30: trắc nghiệm khách quan trên máy tính môn Chuyên môn nghiệp vụ, môn Ngoại ngữ;

+ Từ 13h30 đến 17h00: viết môn Kiến thức chung.

b) Địa điểm:

Tại Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông- Sở Thông tin và Truyền thông, số 01, phố Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Một số lưu ý:

a) Về lệ phí dự thi nâng ngạch:

Theo Đề án tổ chức thi nâng ngạch Thành phố gửi Bộ Nội vụ phê duyệt trong tháng 9 năm 2018 với số lượng là  571 công chức dự thi, do vậy, tại Thông báo số 2796/TB- HĐ TNGCCHC ngày 04/1/2018, Hội đồng đã thông báo lệ phí dự thi là 500.000 (năm trăm ngàn đồng chẵn). Tuy nhiên, trên thực tế đến nay, chỉ có 401 công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch (trong khoảng từ 100 đến dưới 500 thí sinh), theo quy định tại  Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí dự thi là 600.000 (sáu trăm ngàn đồng chẵn).

Do vậy, đề nghị công chức dự thi nộp bổ sung lệ phí thi 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng chẵn) về bộ phận kế toán của Sở Nội vụ để nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Thời gian nộp bổ sung: từ 13h00 đến trước 15h00 ngày 22/4/2019, tại địa điểm thí sinh tập trung khai mạc và học tập Quy chế thi.

b) Về việc kiểm tra thông tin cá nhân:

 Hội đồng thi đề nghị công chức tham dự kỳ thi kiểm tra thông tin cá nhân tại danh sách đủ điều kiện dự thi và phản ảnh về Thường trực Hội đồng nếu có thay đổi (trong đó có bằng tốt nghiệp thạc sĩ trở lên hoặc giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ từ bậc 3/ B1 trở lên được cấp sau ngày 10/01/2019 đến trước 19/4/2019). Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi thông tin điều chỉnh bằng văn bản, trong đó có bản chứng thực/ công chứng các tài liệu về Sở Nội vụ, qua phòng Công chức viên chức, để báo cáo lãnh đạo Hội đồng xem xét, giải quyết.

Thời hạn báo cáo: trước 11h30 ngày 19/4/2019, Thứ Sáu. Sau thời hạn trên, Hội đồng không xem xét để điều chỉnh thông tin.

Đề nghị các cơ quan liên quan thông báo đến công chức thuộc đơn vị biết để thực hiện.

Thành viên Hội đồng và các ban giúp việc Hội đồng làm việc theo Phụ lục kèm Thông báo này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, tập hợp gửi Thường trực Hội đồng (Sở Nội vụ), số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại liên hệ: 0243.933.51.76) tổng hợp chung, xem xét, giải quyết./.

Tải nội dung Thông báo và các phụ lục kèm theo