Tin tức sự kiện

Điểm thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018 (từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên)
Ngày đăng 08/04/2019 | 04:36  | View count: 9059

Ngày 8/4/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 706/TB-HĐ TNGCCHC về việc thông báo điểm thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018 (từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên).

Triển khai thực hiện Quyết định số 6335/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND Thành phố, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức hành chính Thành phố đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên vào ngày 02/4/2019. Điểm thi trắc nghiệm các môn Ngoại ngữ, Chuyên môn nghiệp vụ đã được thông báo đến công chức trong ngày thi, điểm thi viết môn Kiến thức chung cụ thể theo Biểu đính kèm Thông báo này.

Công chức dự thi gửi đơn phúc khảo bài thi viết môn Kiến thức chung về Thường trực Hội đồng trong giờ hành chính (sáng từ 8h00 đến 1lh30, chiều từ 13h30 đến 17h00) từ ngày 09 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ, số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đề nghị các cơ quan liên quan thông báo đến công chức thuộc đơn vị để biết và thực hiện. Hội đồng thông báo kết quả kỳ thi sau khi hoàn thành chấm phúc khảo và giải quyết kiến nghị.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, tập hợp gửi Thường trực Hội đồng (Sở Nội vụ), số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại liên hệ: 0243.933.51.76) tổng hợp chung, xem xét, giải quyết./.

Tải nội dung thông báo