Tin tức sự kiện

Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Cục Thống kê thành phố Hà Nội
Ngày đăng 12/04/2019 | 08:37  | View count: 8543

Ngày 3/4/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 23/TB-BKHĐT về việc tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê

Theo Thông báo, Cục Thống kê thành phố Hà Nội có 04 chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019, cụ thể như sau:

STT

Chi cục Thống kê

Vị trí việc làm

Ngạch công chức

Trình độ tối thiểu của vị trí dự tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

1

Huyện Gia Lâm

Thống kê kinh tế

Thống kê viên

Đại học

1

2

Huyện Sóc Sơn

Thống kê kinh tế

Thống kê viên

Đại học

1

3

Huyện Phú Xuyên

Thống kê kinh tế

Thống kê viên

Đại học

1

4

Huyện Thường Tín

Thống kê kinh tế

Thống kê viên

Đại học

1

Tổng số

4

Cục Thống kê thành phố Hà Nội thông báo để các cá nhân có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện dự tuyển được biết và đăng ký tuyển dụng theo quy định.

Trân trọng thông báo.

Tải thông báo tuyển dụng