Tin tức sự kiện

Khai mạc Hội nghị Tập huấn công tác Cải cách hành chính năm 2019
Ngày đăng 19/04/2019 | 05:20  | View count: 4012

Trong 2 ngày 18/4 và 19/4 vừa qua, Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị tập huấn Cải cách hành chính cho công chức ngành nội vụ và công chức theo dõi, tham mưu về CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hoa, phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh với chủ đề công tác năm 2019 "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", công tác CCHC tiếp tục được Thành phố Hà Nội xác định là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá. Trong đó, Thành phố thường xuyên chỉ đạo toàn diện, quyết liệt các nội dung CCHC. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tạo chuyển biến khá rõ nét tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Thành phố đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức; việc tiếp công dân được duy trì ổn định; không có phản ánh kiến nghị về thái độ ứng xử không phù hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Kết quả nổi bật là các chỉ số đánh giá đối với Hà Nội tiếp tục thăng hạng: chỉ số CCHC năm 2017 đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố; chỉ số PCI năm 2018 đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành đứng đầu trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, tăng 4 bậc so với năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

Để Hội nghị tập huấn thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đã đề ra, đồng chí Nguyễn Đình Hoa đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị đầy đủ, nghiêm túc; tập trung theo dõi, lắng nghe, ghi chép nội dung trình bày của các báo cáo viên; tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần thật sự cầu thị, nắm bắt các vấn đề thật chắc, thật kỹ để có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, truyền đạt tại Hội nghị này vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới. 

Tại hội nghị, các học viên được giới thiệu nội dung chính về kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch CCHC; công tác theo dõi, đánh giá thực hiện CCHC; xây dựng báo cáo CCHC định kỳ; Các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của Thành phố Hà Nội; Những nội dung cơ bản và giải pháp chủ yếu cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố Hà Nội.

Phát biểu bế mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Phạm Tuấn Anh, trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ mong muốn các đại biểu có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, truyền đạt tại Hội nghị này vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác CCHC, góp phần thực hiện tốt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 nói chung, kế hoạch CCHC năm 2019 nói riêng./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: