Tin tức sự kiện

Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi và sơ đồ phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2018
Ngày đăng 19/04/2019 | 05:52  | View count: 10338

Ngày 16/4/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 786/TB- HĐTNGCCHC về danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi và sơ đồ phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2018.

Thực hiện Quyết định số 6335/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018; Quyết định số 6337/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND Thành phố về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thông báo danh sách thí sinh dự thi, số báo danh, phòng thi và sơ đồ địa điểm thi của kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính tới cơ quan, đơn vị có công chức dự thi để công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch biết và thực hiện.

Đề nghị Trung tâm đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông niêm yết danh sách dự thi, sơ đồ phòng thi tại điểm thi trước khi tổ chức khai mạc kỳ thi./.

Tải nội dung Thông báo

Sơ đồ phòng thi