Tin tức sự kiện

Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính
Ngày đăng 02/05/2019 | 08:41  | View count: 6866

Ngày 02/5/2019, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 885/TB-HĐ TNGCCHC về việc thông báo điểm thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018 (từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính).

Triển khai thực hiện Quyết định số 6335/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND Thành phố, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức hành chính Thành phố đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính vào ngày 23/4/2019. Điểm các môn thi cụ thể theo Biểu đính kèm Thông báo này.

Công chức dự thi có nhu cầu phúc khảo bài thi viết môn Kiến thức chung, gửi đơn và nộp lệ phí phúc khảo là 150.000 đồng (một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) về Thường trực Hội đồng trong giờ hành chính (sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đển 17h00) từ ngày 03 tháng 5 đến hết ngày 17 tháng 5 năm 2019, tại Bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ, số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Đề nghị các cơ quan liên quan thông báo đến công chức thuộc đơn vị để biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, tập hợp gửi Thường trực Hội đồng (Sở Nội vụ), số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (số điện thoại liên hệ: 0243.933.51.76) tổng hợp chung, xem xét, giải quyết./.

Tải nội dung Thông báo