Tin tức sự kiện

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019
Ngày đăng 10/07/2019 | 9:40 AM  | View count: 24030

Ngày 10/7/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 1575/TB-HĐTT về việc thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; Lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 theo Thông báo số 975/TB-HĐTT ngày 10/5/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố; Quyết định số 1450/QĐ-UBNĐ ngày 28/3/2019 của UBND Thành phố về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019; các Quy định, Quy chế, Nội quy thi tuyển công chức và các văn bản về thi tuyển công chức của Chính phủ, Bộ Nội vụ, UBND thành phố Hà Nội. Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019. Điểm thi trong thông báo chưa trừ điểm của những trường hợp vi phạm Quy chế, Nội quy thi.

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, nộp đơn phúc khảo theo mẫu và lệ phí về Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố (Sở Nội vụ).

Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 10/7/2019 đến 24/7/2019.

Địa điểm: Nhận đơn và lệ phí phúc khảo 150.000 đồng tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ (số 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Không nhận đơn phúc khảo qua đường Bưu điện, đơn phúc khảo gửi đến Sở Nội vụ sau 17 giờ ngày 24/7/2019 không có giá trị.

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả thi viết. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng thông báo nội dung trên đến thí sinh dự tuyển tại cơ quan, đơn vị được biết để thực hiện.

Thông báo 1575/TB-HĐTT