Tin tức sự kiện

Xử lý vi phạm Nội quy, Quy chế thi đối với thí sinh Kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019
Ngày đăng 12/07/2019 | 5:09 PM  | View count: 10215

Ngày 12/7/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Quyết định số 941/QĐ-HĐTT về việc Xử lý vi phạm Nội quy, Quy chế thi đối với thí sinh.

Theo Quyết định, trừ 40% số điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành của thí sinh vi phạm ở mức độ cảnh cáo, 20% số điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành của thí sinh vi phạm ở mức độ khiển trách theo Quy định đối với 53 bài thi của 53 trường hợp thí sinh vi phạm Nội quy, Quy chế thi trong ngày thi viết 30/6/2019.

Giao Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức rà soát trừ điểm cùa các thí sinh vi phạm Nội quy, Quy chế thi theo quy định sau khi thực hiện xong phần châm phúc khảo bài thi.

Danh sách thí sinh vi phạm quy chế thi