Tin tức sự kiện

Thông báo điểm phúc khảo thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính
Ngày đăng 05/08/2019 | 4:05 AM  | View count: 4611

Ngày 5/8/2019, Hội đồng thi nâng ngạc công chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1800/TB-HĐTNGCHC về việc thông báo điểm phúc khảo thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thi nâng ngạch công chức hành chính; thực hiện Quyết định số 6335/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018; Quyết định số 6337/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND Thành phố về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018;

Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội thông báo điêm phúc khảo bài thi viết môn Kiến thức chung của 76 thí sinh (có danh sách chi tiết kèm theo).

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả, đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo nội dung trên đến thí sinh có đơn phúc khảo tại cơ quan, đơn vị được biết./.

Thông báo số 1800/TB-HĐTNGCHC