Tin tức sự kiện

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019
Ngày đăng 12/10/2019 | 08:21  | View count: 38296

Ngày 11/10/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1660/QĐ-BCĐTCCCVC về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019.

Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các ca sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học sơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã cùa thành phố Hà Nội năm 2019. Cụ thể như sau:

Giáo viên Mầm non (Phụ lục số 01 kèm theo).

Giáo viên Tiểu học (Phụ lục số 02 kèm theo).

Giáo viên Trung học cơ sở (Phụ lục so 03 kèm theo).

Nhân viên làm việc tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở (Phụ lục sắ 04 kèm theo).

Giao Sở Nội vụ công bố nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 và chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo nội dung, tài liệu ôn tập theo đúng quy định.

Giao Hội đồng tuyển dụng công bố trên website của đơn vị, tại trụ sở UBND quận, huyện, thị xã và thông báo tới thí sinh dự tuyển tại cơ quan, đơn vị.

Quyết định 1660/QĐ-BCĐTCCCVC và các phụ lục kèm theo