Tin tức sự kiện

Bổ sung, đính chính nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019
Ngày đăng 28/10/2019 | 10:14 AM  | View count: 26385

Ngày 25/10, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BCĐTDCCVC về việc bổ sung, đính chính nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019.

Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức Thành phố bổ sung, đính chính nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học sơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019 tại phụ lục số 03 đối với Giáo viên Trung học cơ sở, cụ thể như sau:

Môn

STT

Nội dung đã công bố

(theo quyết định số 1660/QĐ-BCĐTDCCVC)

Nay bổ sung, đính chính

nội dung như sau

Tiếng Anh

3

(Không có)

Bổ sung bài: UNIT 2- CLOTHING; WRITE (LESSON 5); tại Trang 18-19 SGK tiếng Anh lớp 9, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2018 (Hệ 7 năm)

Sinh học

2

Cấu tạo và tính chất của

Sửa thành: Cấu tạo và tính chất của

Tin học

 

Lớp 9- Sách Tin học THCS - quyển 4 NXB Giáo dục Việt Nam, 2018

Lớp 9- Sách Tin học THCS - quyển 4 NXB Giáo dục Việt Nam, 2019

1

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet (tiết 1/2)

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet (tiết 1/2)

2

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet (tiết 2/2)

Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet (tiết 2/2)

3

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet (tiết 1/2)

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet (tiết 1/2)

4

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet (tiết 2/2)

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet (tiết 2/2)

5

Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính (tiết 1/2)

Sửa thành Bài 5. Bảo vệ thông tin máy tính (tiết 1/2)

6

Bài 7. Tin học và xã hội (tiết 1/2)

Sửa thành Bài 6. Tin học và xã hội (tiết 1/2)

7

Bài 8. Phần mềm trình chiếu (tiết 1/2)

Sửa thành Bài 7. Phần mềm trình chiếu (tiết 1/2)

8

Bài 8. Phần mềm trình chiếu (tiết 2/2)

Sửa thành Bài 7. Phần mềm trình chiếu (tiết 2/2)

9

Bài 9. Bài trình chiếu (tiết 1/2)

Sửa thành Bài 8. Bài trình chiếu (tiết 1/2)

10

Bài 9. Bài trình chiếu (tiết 2/2)

Sửa thành Bài 8. Bài trình chiếu (tiết 2/2)

11

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu (tiết 1/2)

Sửa thành Bài 9. Định dạng trang chiếu (tiết 1/2)

12

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu (tiết 2/2)

Sửa thành Bài 9. Định dạng trang chiếu (tiết 2/2)

13

Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu (tiết 1/2)

Sửa thành Bài 10. Thêm hình ảnh vào trang chiếu (tiết 1/2)

14

Bài 12. Tạo các hiệu ứng động (tiết 1/2)

Sửa thành Bài 11. Tạo các hiệu ứng động (tiết 1/2)

15

Bài 13. Thông tin đa phư­ơng tiện (tiết 1/2)

Sửa thành Bài 12. Thông tin đa phư­ơng tiện (tiết 1/2)

Các nội dung khác đã công bố tại Quyết định 1660/QĐ-BCĐTDCCVC ngày 11/10/2019 của Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019 được giữ nguyên.

Quyết định số 1732/QĐ-BCĐTDCCVC