Tin tức sự kiện

Thông báo triệu tập thí sinh kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình Văn hóa - Xã hội
Ngày đăng 23/11/2019 | 02:01  | View count: 5128

Ngày 19/11/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình Văn hóa - Xã hội ban hành Thông báo số 19/TB-HĐTT về việc triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình Văn hóa - Xã hội.

Thực hiện Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội năm 2019; Kế hoạch số 04/KH-BQLDA ngày 16/8/2019 về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội; Thông báo số 14/TB- BQLDA ngày 12/11/2019 của Ban Quản lý dự án thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển viên chức.

Hội đồng thi tuyển viên chức triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức phổ biến tài liệu ôn tập, nội quy thi, quy chế thi:

Thời gian: 01 buổi sáng (từ 8h30 ngày 26/11/2019 - thứ ba).

Địa điểm: Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và Truyền thông (địa chỉ: số 1, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Thành phần: Hội đồng thi tuyển, Ban Giám sát; Thí sinh dự thi tuyển viên chức.

2. Thời gian Khai mạc và tổ chức thi tuyển viên chức

2.1. Khai mạc:

Thời gian: 08h00 đến 8h30 ngày 13/12/2019 (thứ sáu).

Địa điểm: Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và Truyền thông (địa chỉ: số 1, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

2.2 Tổ chức thi vòng 1 (Kiến thức chung 60 phút; Ngoại ngữ 30 phút):

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính

Thời gian: 09h00 ngày 13/12/2019 (thứ sáu).

Địa điểm: Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và Truyền thông (địa chỉ: số 1, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

2.3. Tổ chức thi tuyển vòng 2 (kiến thức chuyên ngành)

Hình thức thi: Thi viết (thời gian 180 phút)

Thời gian: 08h00 ngày 14/12/2019 (thứ bẩy).

Địa điểm: Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và Truyền thông (địa chỉ: số 1, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Thông báo 19/TB-HĐTT