Tin tức sự kiện

Tổ chức rà soát cơ cấu, đăng ký nhu cầu, cử viên chức dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng III lên hạng II
Ngày đăng 22/01/2020 | 11:39  | View count: 1800

Ngày 20/01/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 155/SNV-CCVC về việc tổ chức rà soát cơ cấu, đăng ký nhu cầu, cử viên chức dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng III lên hạng II.

Nội dung cụ thể xem chi tiết tại văn bản đính kèm

Văn bản số 155/SNV-CCVC

MẪU 1- Cơ cấu -Y tế

MẪU 2- DS -YTế

MẪU 3-HS- Y Tế

MẪU 4-HS

MẪU 5- HS- Y Tế