Tin tức sự kiện

Điều chinh thời hạn báo cáo cơ cấu, nộp hồ sơ đăng ký, cử viên chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT
Ngày đăng 10/02/2020 | 2:15 AM  | View count: 4714

Ngày 5/2/2020, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 225/SNV-CCVC về việc điều chinh thời hạn báo cáo cơ cấu, nộp hồ sơ đăng ký, cử viên chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT.

Căn cứ các quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 4430/BNV-CCVC ngay 13/9/2019; của UBND Thành phố tại Văn bản số 5755/UBND-NC ngày 27/12/2019, Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 139/SNV- CCVC, Văn bàn số 140/SNV-CCVC ngày 17/01/2020 về việc tổ chức rà soát cơ cấu, đăng ký nhu cầu, cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Sau khi xem xét đề nghị của Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao và Phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã tại hội nghị ngày 04/02/2020, Sở Nội vụ thống nhất điều chỉnh thời hạn tại các Văn bản số 139/SNV-CCVC, Văn bản số 140/SIW-CCVC ngày 17/01/2020, như sau:

- Thời hạn các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục gửi văn bản đề xuất cơ cấu, xác định nhu cầu chỉ tiêu, cử viên chức thuộc quyền quản lý, sử dụng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (kèm danh sách, biểu mẫu và toàn bộ hồ sơ đăng ký thăng hạng của từng viên chức) về cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp chậm nhất đến 17 giờ ngày 28/02/2020.

- Việc xác định viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi thăng hạng: Tính đến thời điểm 17 giờ ngày 28/02/2020.

- Thời hạn UBND cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao gửi văn bản, tài liệu về Sở Nội vụ: Chậm nhất đến 17 giờ ngày 12/3/2020. Hết thời hạn trên, các cơ quan, đơn vị không gửi văn bản thì coi như không có nhu cầu thăng hạng; đồng thời phải chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố.

Tải Văn bản số 225/SNV-CCVC