Tin tức sự kiện

Sở Nội vụ Hà Nội: Tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong hệ thống các cơ quan Thành phố và ngành Nội vụ
Ngày đăng 18/05/2020 | 12:38 PM  | View count: 764

Đây chính là mục tiêu, phương châm hành động đã được thống nhất cao tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Nội vụ thành phố Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức ngày 16/5/2020 vừa qua. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố.

Tại báo cáo Chính trị trình Đại hội nêu, trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối, sự phối hợp công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố cùng với truyền thống thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, … Đảng ủy cơ quan Sở Nội vụ đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ lớn, trọng tâm của Thành phố, những kết quả tiêu biểu như:

Về công tác Đảng: Đảng bộ luôn giữ vững truyền thống đoàn kết nhất trí, lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đựơc giao; Hàng năm Đảng bộ có 100% đảng viên được công nhận là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15-20% đảng viên được công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 10/10 chi bộ được công nhận chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong sạch vững mạnh, Đảng bộ và cơ quan Sở Nội vụ đã được Chính phủ, Thành phố và Đảng ủy khối ghi nhận với những thành tích trong nhiệm kỳ qua như sau: Về xếp loại tổ chức cơ sở đảng: Đảng bộ liên tục được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tiêu biểu (năm 2015, 2016, 2017) hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và được Đảng ủy khối tặng giấy khen trong nhiều lĩnh vực công tác.

 

Đồng chí Vũ Thu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Nội vụ Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về công tác chuyên môn: (1) Đã tham mưu hiệu quả cho Thành phố thực hiện các nhiệm vụ lớn, trọng tâm trong nhiệm kỳ như: tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; (2) đi đầu cả nước trong tham mưu sắp xếp tinh giản tổ chức bộ máy các cơ quan thuộc thành phố (3) tiên phong thực hiện xây dựng và triển khai đề án vị trí việc làm tại các cơ quan thuộc Thành phố; (4) là địa phương đầu tiên xây dựng thành công Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị đã được Quốc hội thông qua đưa vào triển khai từ năm 2020; (5) việc tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch, thăng hạng đã có nhiều đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng pháp luật và nâng cao chất lượng tuyển dụng; (6) chỉ số cải cách hành chính của Thành phố đã tăng nhiều bậc so với những năm trước, hiện đứng ở vị trí thứ 2 cả nước; (7) công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã có nhiều đổi mới với cách làm mới, mô hình, giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở; (8) công tác chính quyền địa phương đã triển khai nhiều chủ trương chính sách mới từ sắp xếp kiện toàn thôn tổ, dân phối, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách; (9) cơ bản hoàn thành dự án địa giới hành chính xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ địa giới hành chính Thành phố; (10) đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng phục vụ người dân; (11) công tác thi đua khen thưởng đã thực sự đi vào chiều sâu, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến lan tỏa, khen thưởng đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua; (12) công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ, thanh niên đã đi vào nề nếp; (13) công tác tôn giáo luôn được quan tâm, thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật, chính thức triển khai có hiệu quả luật tín ngưỡng, tôn giáo; (14) công tác văn thư lưu trữ có nhiều chuyển biến tích cực trong triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ… Những kết quả tích cực đạt được trong các mặt công tác của Sở Nội vụ đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội Thành phố phát triển, chính trị ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững.Phát biểu chỉ đại tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Đức Thành Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh và đánh giá cao vai trò của Sở Nội vụ trong những năm qua với cương vị là cơ quan thường trực Chương trình 08 của Thành ủy đã tích cực tham mưu giúp Thành phố có bước chuyển biến mạnh về công tác cải cách hành chính. Kết quả từ năm 2017 đến nay, chỉ số cải cách hành chính của Thủ đô liên tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước. Đặc biệt bên cạnh đó trong năm 2019 Sở đã hoàn thành việc tham mưu triển khai xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị và đã được Quốc hội thông qua, đưa vào triển khai từ 2021. Về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, từ năm 2017 Hà Nội đã trở thành địa phương đi đầu cả nước. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng nâng cao, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Trong khối các cơ quan thành phố, Sở Nội vụ là cơ quan tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua với thành tích 4 năm liên tiếp từ 2016 đến 2019 được Chính phủ tặng Cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu. Năm 2019 được Bộ Nội vụ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu các Sở Nội vụ khu vực Đồng bằng Bắc bộ.

Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Thực hiện mục tiêu “Tiếp phát huy truyền thống đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng xây dựng đội ngũ liêm chính, chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra”, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ sẽ tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp, mũi nhọn, khâu đột phá. Trong đó chú trọng 3 mục tiêu tổng quát: Thứ nhất: Giữ vững truyền thống đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ cơ quan; thứ hai Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ phù hợp chức năng nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan; đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các biểu hiện tiêu cực. Chăm lo và cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động; thứ ba . Không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, hướng dẫn thực hiện các cơ chế chính sách trong lĩnh vực nội vụ; phấn đấu giữ vững và tiếp tục đưa các chỉ số của Thành phố trong lĩnh vực Nội vụ ở vị trí dẫn đầu cả nước; nâng cao vị thế, vai trò của Sở Nội vụ trong hệ thống các cơ quan thuộc Thành phố, trong Cụm thi đua ngành Nội vụ các tỉnh, thành Bắc bộ.

Với sự đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Nội vụ đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ Nhất đã bầu đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh tại Đai hội

Các Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025  tổ chức Hội nghị lần thứ nhất