Tin tức sự kiện

Thông báo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học
Ngày đăng 19/06/2020 | 2:25 AM  | View count: 4219

Ngày 18/6/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 15/TB-HĐXTH về việc Thông báo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Thông tư số 28/2017/TT- BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 phê duyệt Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc thành phố Hà Nội năm 2020; Công văn số 811/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 12/6/2020 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống nhất nghiệp vụ tổ chức thi, xét thăng hạng giáo viên;

Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II thông báo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020 (có danh sách chi tiết kèm theo).

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 19/6/2020, giáo viên mầm non, tiểu học dự xét thăng hạng có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II:

- Giáo viên trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quà giải quyết TTHC Sở Nội vụ Hà Nội để gửi đơn (không phúc khảo đổi với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên).

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng/01 thí sinh)

Đề nghị Sở giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã niêm yết tại trụ sở và đăng công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; đồng thời thông báo đến các giáo viên dự xét thăng hạng biết và thực hiện.

Thông báo số 15/TB-HĐXTH