Tin tức sự kiện

Niêm yết danh sách, ca thi, số báo danh dự sát hạch kỳ xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II
Ngày đăng 29/06/2020 | 9:06 AM  | View count: 1843

UBND quận, huyện, thị xã thực hiện lịch tổ chức thăng hạng từ III lên II đối với giáo viên mầm non, tiểu học tại Thông báo số 10/TB-HĐXTH ngày 03/6/2020 và Thông báo điều chỉnh thời gian số 14/TB-HĐXTH ngày 17/6/2020, Hội đồng xét thăng hạng thông báo thời gian, địa điểm, ca, phòng, số báo danh của người dự xét thăng hạng gửi đơn vị. Đề nghị các đơn vị thông báo nội dung này tới các cơ sở trường học để  người dự xét thăng hạng biết, thực hiện.

Sơ đồ phòng thi

Danh sách ca thi, số báo danh

Danh sách niêm yết