Tin tức sự kiện

Hướng dẫn nội dung ôn tập và xây dựng đáp án chấm điểm sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020
Ngày đăng 29/06/2020 | 11:53 AM  | View count: 6059

Ngày 29/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 1780/HD-BCĐ về nội dung ôn tập và xây dựng đáp án chấm điểm sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020.

Thực hiện lịch xét tuyển viên chức giáo viên tại hướng dẫn số 1586/HD-BCĐ ngày 12/6/2020 về tổ chức thực hiện xét tuyển giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước, Ban Chỉ đạo thông báo nội dung ôn tập các môn và hướng dẫn Hội đồng tuyển dụng quận, huyện, thị xã xây dựng đáp án chấm điểm sát hạch vòng 2 như sau:

I. Nội dung ôn tập các môn cho 3 khối MN, TH, THCS gồm:

1. Biểu MN-01: Nội dung ôn tập khối mầm non;

2. Biểu TH-01: Nội dung ôn tập khối Tiểu học;

3. Biểu THCS-01: Nội dung ôn tập khối THCS.

II. Hướng dẫn xây dựng đáp án các môn cho 3 khối MN, TH, THCS gồm:

1. Biếu MN-02: Hướng dẫn xây dựng đáp án chấm khối mầm non;

2. Biểu TH-02: Hướng dẫn xây dựng đáp án chấm khối tiểu học;

3. Biểu THCS-02: Hướng dẫn xây dựng đáp án chấm khối THCS.

Đề nghị UBND, Hội đồng tuyển dụng viên chức quận, huyện, thị xã thông báo công khai nội dung ôn tập trên Website của đơn vị, các cơ sở giáo dục để người tham gia dự tuyển được biết, chủ động xây dựng đề, đáp án theo hướng dẫn để tổ chức tuyển dụng theo lịch của Ban Chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Thường trực Ban chỉ đạo (Sở Nội vụ) để tổng hợp, xem xét, giải quyết.

Hướng dẫn số 1780/HD-BCĐ