Tin tức sự kiện

Khai mạc Hội nghị Tập huấn công tác Cải cách hành chính năm 2020
Ngày đăng 01/07/2020 | 11:18 AM  | View count: 1432

Nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác CCHC cho công chức ngành nội vụ và công chức theo dõi, tham mưu về CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội, trong 2 ngày 18/6 và 25/6 vừa qua, Sở Nội vụ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Cải cách hành chính năm 2020.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh công tác CCHC tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”, Thành phố xác định rõ khâu đột phá về kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ, tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư; đồng thời cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công. Kết quả nổi bật là Chỉ số CCHC của thành phố Hà Nội năm 2019 xếp hạng rất cao, đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố, tiếp tục ổn định và duy trì thứ hạng cao trong 3 năm liên tiếp (2017, 2018, 2019). Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố (SIPAS) đạt trên 80%, hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 của UBND thành phố Hà Nội. Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố, đây là năm thứ 2 thành phố Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về Chỉ số PCI.

Đồng chí Vũ Thu Hà – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc

Tại các lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu 3 chuyên đề với nội dung chính: Thứ nhất là một số kỹ năng cơ bản đối với công chức tham mưu về công tác CCHC; cập nhật, triển khai các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo mới về CCHC của Thành phố. Thứ hai, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thứ ba, những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng và duy trì HTQLCL 9001:2015. Các nội dung trên do các báo cáo viên là các đồng chí Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ; Nguyễn Thanh Nga, Phó trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND Thành phố; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ.

Cùng với đó, các báo cáo viên cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính, giúp đội ngũ công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính bỏ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần tham mưu tốt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

Tại hội nghị tập huấn dành cho khối quận, huyện, thị xã tổ chức tại UBND huyện Gia Lâm, Sở Nội vụ đã phối hợp với UBND huyện Gia Lâm bố trí nội dung tham quan Khu đô thị Vinhomes Ocean Park. Tại những địa điểm tham quan như trường Đại học VinUni, khu nhà điều hành,… Tại buổi tham quan, đại diện lãnh đạo Tập đoàn VinGroup thẳng thắn chia sẻ về những hỗ trợ của Chính quyền địa phương trong tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án này, sự phối hợp của Chính quyền với doanh nghiệp trong vận hành Đại đô thị, mô hình quản lý điều hành Đại đô thị …

Một số hình ảnh tại hội nghị tập huấn Cải cách hành chính năm 2020:

Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ

Bà Nguyễn Thanh Nga, Phó trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND Thành phố

Các học viên tham quan tại trường Đại học Vin Uni