Tin tức sự kiện

Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020
Ngày đăng 17/09/2020 | 4:27 PM  | View count: 21008

Ngày 17/9/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2663/TB-SNV về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020.

Website và tại trụ sở của cơ quan, đơn vị từ ngày 21/9/2020.

- Chỉ tiêu thi công chức: Có biểu kèm theo Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND Thành phố.

2. Về tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức

- Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 21/9/2020 đến 17 giờ ngày 20/10/2020 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

- Địa điểm: Tại bộ phận một cửa Sở Nội vụ Hà Nội, số 18B Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm Thông báo này; thu lệ phí 500.000 đồng đối với người đăng ký dự thi công chức.

3. Một số lưu ý về ghi phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự thi công chức phải nghiên cứu kỹ các quy định trong Kế hoạch thi tuyển, đặc biệt là quy định trong phần phiếu đăng ký dự tuyển.

Các nội dung khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển phải đầy đủ, chính xác từ các giấy tờ bản gốc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tính đến trước thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự thi khi nộp phiếu đăng ký dự tuyển phải xuất trình căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, nếu nộp hộ phải được ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã.

Thông báo số 2663/TB-SNV 

Mẫu phiếu đăng ký thi tuyển công chức