Tin tức sự kiện

Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các ĐVSN thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 29/09/2020 | 12:02 PM  | View count: 2195

Ngày 29/9/2020, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Quyết định số 13242/QĐ-HĐTTH về việc phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo đó, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi trong kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội năm 2020, cụ thể như sau:

- Vòng 1:

+ Môn thi trắc nghiệm Kiến thức chung (Phụ lục số 1 kèm theo);

+ Mồn thi trắc nghiệm Ngoại ngữ - Tiếng Anh (Phụ lục số 2 kèm theo).

- Vòng 2:

+ Môn thi viết Chuyên môn, nghiệp vụ (Phụ lục số 3 kèm theo).

Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính giao Sở Nội vụ thành phố Hà Nội công bố nội dung, tài liệu ôn tập thi thăng hạng cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính.

Quyết định số 13242/QĐ-HĐTTH