Tin tức sự kiện

Hướng dẫn làm bài trắc nghiệm thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm 2020
Ngày đăng 09/10/2020 | 9:24 AM  | View count: 1875

Ngày 09/10/2020, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2910/HĐTTH-SNV về việc thực hành làm bài trắc nghiệm thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 2787.KH-HĐTTH ngày 28/9/2020 của Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm 2020, Hội đồng thi thăng hạng hướng dẫn thí sinh luyện tập tại nhà trên internet cách  làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính của kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự luên chuyên viên năm 2020.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có thí sinh dự thi thông báo nội dung này để thí sinh dự thi biết và thực hiện.

Hướng dẫn luyện tập tại nhà

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm