Tin tức sự kiện

Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong ĐVSN thuộc Thành phố năm 2020
Ngày đăng 30/09/2020 | 6:52 PM  | View count: 858

Ngày 28/9/2020, Hội đồng thi thăng hạng viên chức từ cán sự lên chuyên viên thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2787/KH - HĐTTH về việc tổ chức thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong ĐVSN thuộc Thành phố năm 2020.

Đối tượng dự thi: Viên chức làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố, hiện đang giữ ngạch/chức danh nghề nghiệp cán sự (mã số 01.004) có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên theo quy định.

Thời gian, nội dung, hình thức thi

Thi thăng hạng viên chức hành chính được thực hiện theo 02 vòng thi:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.

Môn thi Kiến thức chung: Thời gian làm bài thi: 60 phút; Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ, viên chức, đạo đức nghề nghiệp; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo tiêu chuẩn của hạng dự thi. Số lượng câu hỏi: 60 câu.

Môn thi Ngoại ngữ: Thời gian làm bài thi: 30 phút; Nội dung thi: Kiểm tra các kỹ năng đọc, hiểu của viên chức dự thi ở trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. Ngoại ngữ dự thi: Tiếng Anh; Số lượng câu hỏi: 30 câu (Do vòng 1 thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính nên nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học)

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì viên chức dự thi thăng hạng được dự thi tiếp vòng 2. Không thực hiện phúc khảo đối với bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Vòng 2 (Thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ)

Thời gian làm bài thi: 120 phút; nội dung thi: Kiểm tra kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của hạng dự thi (áp dụng theo ngạch chuyên viên). Bài thi vòng 2 được chấm theo thang điểm 100.

Về xác định người trúng tuyển: Viên chức trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên có điểm thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Không thực hiện bảo lưu kết quả cho các kỳ thăng hạng viên chức hành chính lần sau.

 Địa điểm tổ chức thi thăng hạng: Trung tâm Đào tạo CNTT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Địa chỉ: số 1 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Kế hoạch và lịch tổ chức thi thăng hạng

Danh sách đủ điều kiện dự thi