Tin tức sự kiện

Thông báo kết quả thi viết vòng 2 kỳ thi thăng hạng viên chức từ cán sự lên chuyên viên năm 2020
Ngày đăng 26/10/2020 | 9:57 AM  | View count: 1911

Ngày 26/10/2020, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên ban hành Thông báo số 3071/TB-HĐTTH về kết quả điểm môn thi viết vòng 2 kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020.

Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên thông báo kết quả điểm môn thi viết vòng 2 kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020 (Có 38 trường hợp viên chức đủ điều kiện dự thi vòng 2).

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi vòng 2, nếu thí sinh có nhu cầu phúc khảo đề nghị gửi đơn phúc khảo về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Sở Nội vụ; Số 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội trước 17h00 ngày 09/11/2020.

Thông báo kết quả