Tin tức sự kiện

Kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020
Ngày đăng 06/11/2020 | 2:10 PM  | View count: 12545

Ngày 6/10/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 3195/TB-SNV về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020.

Thực hiện 4064/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020; Sở Nội vụ đã có Thông báo số 2663/TB-SNV ngày 17/9/2020 về việc tiếp nhận phiếu đăng ký thi tuyên công chức năm 2020 từ ngày 21/9/2020 đến ngày 20/10/2020.

Sau khi tổng hợp, rà soát, lập danh sách đăng ký thi tuyển công chức có 1470 người đăng ký dự thi, trong đó có 3 trường hợp không đủ điều kiện về trình độ ngoại ngữ theo quy định, 11 trường hợp khi khai phiếu đã không khai cụ thể về trình độ ngoại ngữ hoặc tin học trước khi nộp phiếu đăng ký.

Để việc tuyển dụng công chức năm 2020 tránh những sai sót có thể xảy ra, Sở Nội vụ thông báo danh sách đăng ký thi tuyển công chức năm 2020 trên Website của Sở Nội vụ Hà Nội và gửi đến các cơ quan, đơn vi có chỉ tiêu thi tuyển, đề nghị các ,cơ quan, đơn vị thông báo danh sách trên Cổng thông tin của cơ quan, đơn vị để các thí sinh đăng ký dự thi biết, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.

Đề nghị các thí sinh đăng ký dự thi rà soát lại dữ liệu, các thông tin cá nhân của thí sinh đăng ký dự thi, đặc biệt là các nội dung: vị trí việc làm đăng ký thi tuyển; Phòng, ban đăng ký thi tuyển; ngành hoặc chuyên ngành đào tạo; trình độ ngoại ngữ; trình độ tin học; miễn thi; ngoại ngữ đăng ký dự thi; diện ưu tiên.

Nếu có sai sót cần đính chính, đề nghị thí sinh dự thi làm đơn theo mẫu kèm thông báo này và mang theo bản sao các giấy tờ minh chứng đến Sở Nội vụ để đề nghị đính chính.     

Thời gian đề nghị đính chính trong giờ hành chính từ ngày 06/11/2020 đến 17 giờ ngày 12/11/2020.

Thông báo số 3195/TB-SNV