Tin tức sự kiện

Thông báo kết quả điểm thi viết vòng 2 Kỳ thi thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với viên chức ngành y tế
Ngày đăng 16/03/2021 | 4:29 PM  | View count: 14893

Ngày 16/3/2021, Hội đồng thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với viên chức ngành y tế ban hành Thông báo số 598/TB-HĐTTH về kết quả điểm thi viết vòng 2 Kỳ thi thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với viên chức ngành y tế.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức ngành y tế năm 2020, Hội đồng thi thăng hạng (thành lập theo Quyết định số 5664/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của UBND Thành phố) đã tổ chức kỳ thi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành y tế vào ngay 05/3/2020.

Căn cứ vào kết quả chấm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành, Hội đồng thi thăng hạng viên chức ngành y tế thông báo kết quả điểm môn thi viết vòng 2 kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức ngành y tế năm 2020. Điểm thi trong thông báo chưa trừ điểm của trường hợp vi phạm Quy chế, Nội quy thi.

Trong thòi hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi vòng 2, nếu thí sinh có nhu cầu phúc khảo đề nghị gửi đơn phúc khảo về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quà giải quyết Thủ tục hành chính Sở Nội vụ; số 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội trước 17h00 ngày 30/3/2021.

Kết quả thi viết vòng 2