Tin tức sự kiện

Phê duyệt danh mục nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Thành phổ Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 02/04/2021 | 2:48 PM  | View count: 4767

Ngày 01/4/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2130/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt danh mục nội dung ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Thành phổ Hà Nội năm 2020.

Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội phê duỵệt danh mục nội dung ôn tập môn thi nghiệp vụ chuyên ngành tại Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức ỉàm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2020, bao gồm 24 Phụ lục tương ứng với 24 mã nhóm nghiệp vụ chuyên ngành (ban hành kèm theo Quyết định số 2129/QĐ-HĐTT ngày 01/4/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội

Đối với danh mục ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành mã LĐ ban hành kèm theo Quyết định số 2169/QĐ-HĐTT của Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố.

Đề nghị các thí sinh tra cứu danh mục tài liệu theo đúng mã nhóm chuyên ngành để ôn tập./.

Quyết định số 2129/QĐ-HĐTT

Danh mục tài liệu ôn tập chuyên ngành

Quyết định số 2169/QĐ-HĐTT