Tin tức sự kiện

Phê duyệt nội dung ôn tập thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 09/10/2021 | 10:22 PM  | View count: 584

Ngày 08/10, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Quyết định số 5468/QĐ-HĐTTH về việc phê duyệt nội dung ôn tập thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo đó, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội phê duyệt nội dung ôn tập thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020. Cụ thể như sau:

- Thi vòng 1:

+ Môn thi Kiến thức chung: Phụ lục số 1 kèm theo;

+ Môn thi Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Phụ lục số 2 kèm theo;

- Thi vòng 2: Môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành tại Phụ lục số 3 kèm theo.

Lịch thi dự kiến 27/10/2021.

Tài liệu ôn tập