Tin tức sự kiện

Thông báo tạm dừng tổ chức Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội năm 2021
Ngày đăng 12/10/2021 | 8:45 PM  | View count: 734

Ngày 12/10/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 234/TB-HĐXTVC về việc tạm dừng tổ chức Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội năm 2021.

Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày/26/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và Chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thúy, Sở Nông nghiệp &PTNT Hà Nội năm 2021;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã ban hành Quyết định số 642/QĐ-SNN ngày 07/6/2021 về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và Chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội năm 2021; Thông báo số 233/TB-HĐXTVC ngày 11//10/2021 về danh sách, số báo danh, phòng thi, ca thi theo nhóm chuyên ngành thí sinh dự thi (Vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và Chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội năm 2021;

Ngày 08/10/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hànhThông báo số 231/TB-HĐXTVC về lịch tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Trạm Kiếm dịch động vật đầu mối giao thông và Chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội năm 2021 (theo đó, thời gian tổ chức xét tuyển Vòng 2 vào ngày 16/10/2021)

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tiếp tục xuất hiện các ổ dịch mới. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tạm dừng tổ chức Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội năm 2021 để phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho các thí sinh tham gia dự tuyển, hạn chế việc tập trung đông người và giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội thông báo tạm dừng tổ chức Vòng 2 (vòng phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội năm 2021. Thời gian cụ thể tổ chức Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức nêu trên sẽ được thông báo sau.

Thông báo số 234/TB-HĐXTVC